یهو دلم از زمین و زمان گرفت . احساس دلتنگی همه وجودمو گرفت . خدایا به حق همین ساعت همه عزیزای ما رو حفظ کن . 

به حق همین ساعت همه رفتگان ما رو بیامرز . 

به حق همین ثانیه ها و لحظه ها ما رو از شر ادم های بد حفظ کن . 

خدایا اگر کسی بدخواه ما بود از ما دور کن 

خدایا به همه عزیزای ما سلامتی بده . دل خوش و شادی بده . 

قسمت میدم به حق همین لحظه همه ی عزیزان ما به ارزو های خوبشون برسند . 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

گردشنامه آلفا 2 درب منزل فروش تصفیه آب در شیراز مطبخ ارا بارانم - وبنوشت رسمی راتین رها سلامت، بهداشت ،آموزش، خبر چاردیواری من ریشِگی